ÅRSMØTE 2014

Mandag 7 April kl 18.00

Skrevet av Olav Rebtun

BHKs årsmøte avholdes 7 April kl 18.00 i Bodø Spektrums møtelokaler.