KONTAKT INFO

Skrevet av NTH

Daglig Leder
Vera Arntsen
Mob: 975 67 938
E-post: va@bhk.no

Markeds. og arrangementsansvarlig
Lise Lotte Henriksen
Mob: 906 40 924

E-post: lise@bhk.no

 

Sportslig leder Tor Arne Aga 91560303 tor.arne@skagen-hotel.no
Hovedtrener Børge Lund 41513759 misterlund@hotmail.com
Trener Sebastian Steffens 40672177 sebbeen92@gmail.com
Trener Stein Rodal
Oppmann Kenneth Øye 97512633
Hovedstyre
Styreleder Leif Finsveen 91168440 leif.finsveen@sbnett.no
Nestleder Erlend Willumsen 93099084 eaw@bodohavn.no
Styremedlem Mari Karadas 99010506 salum_@hotmail.com
Styremedlem Tor Arne Aga 91560303 tor.arne@skagen-hotel.no
Styremedlem Kjetil Vik 92828497 kjetil@bhk.no
Styremedlem Inge Henning Andersen 95153757 iha@ihainvest.no
Styremedlem Eivind Nygård 91114774 eivind.n@c2i.net
Styremedlem Tobben Evjen 41160403 tobbenevjen@hotmail.com